How can we help you today?

Support Portal Categories

Pieniądze zostały pobrane, ale wciąż nie mogę pobrać stworzonych dokumentów. Co teraz?

Modified on: Fri, 8 May, 2020 at 5:33 AM


Istnieją dwie możliwe przyczyny tego problemu:

Jeśli po dokonanej płatności nie pojawił się ekran potwierdzający poprawność zamówienia, ale otrzymałeś maila z potwierdzeniem zamówienia, Twoje konto mogło nie odświeżyć się poprawnie z powodu obciążenia serwera lub chwilowego błędu na stronie. Powinno się to naprawić automatycznie w ciągu kilku minut. Spróbuj też odświeżyć okno przeglądarki.

Jeśli nie pojawił się ekran potwierdzający poprawność zamówienia i nie otrzymałeś maila z potwierdzeniem zamówienia, upewnij się, że pieniądze zostały rzeczywiście pobrane.

Jeśli tak się stało, skontaktuj się z naszym działem pomocy pod adresem kontakt@interviewme.pl, abyśmy mogli zbadać sprawę i w razie potrzeby przetworzyć zamówienie ręcznie.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami