How can we help you today?

Support Portal Categories

Czy planujecie wprowadzenie nowych form płatności?

Modified on: Fri, 8 May, 2020 at 5:30 AM


Na chwilę obecną nie mamy planów, aby w najbliższej przyszłości wprowadzać nowe formy płatności, ale nie wykluczamy takiej możliwości w dalszej przyszłości.

 

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami