How can we help you today?

Support Portal Categories

Jak dodać klauzulę poufności?

Modified on: Fri, 8 May, 2020 at 5:21 AM


Możesz dodać klauzulę poufności w tworzonym CV jako jedną z podstawowych sekcji w kreatorze.

 

 

Krok 1: W kreatorze przejdź do dostępnych opcji edycji dokumentu. Następnie znajdź przycisk Dodaj sekcję w menu na dole strony.

01.jpg

Krok 2: Na liście dostępnych sekcji zaznacz "Klauzula CV". Otworzy się okno edycji tekstu klauzuli gdzie możesz wpisać preferowaną treść klauzuli.

02.jpg

UWAGA: dodanie sekcji "Klauzula CV" spowoduje, że będzie ona wyświetlana na każdej stronie stworzonego CV. Jeśli wolisz aby klauzula była wyświetlana tylko na samym końcu całego dokumentu przejdź tutaj.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami