How can we help you today?

Support Portal Categories

Jak zmienić język dokumentu?

Modified on: Fri, 8 May, 2020 at 5:20 AM


Obecnie nasz kreator daje możliwość stworzenia CV w 16 językach.

Aby zmienić język dokumentu, proszę otworzyć wybrany dokument w kreatorze, a następnie kliknąć w okrągłą ikonę w prawym górnym rogu podglądu dokumentu. 

08.jpg

Wyświetli się lista języków, w których oferujemy możliwość tworzenia dokumentów. Proszę wybrać język, w którym ma być utworzony dokument.

07.jpg

UWAGA: zmiana języka nie spowoduje przetłumaczenia dokonanych wpisów, a tylko zmieni język w jakim są wyświetlane nazwy sekcji i podsekcji w dokumentach.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami