How can we help you today?

Support Portal Categories

Jak zmienić nazwę sekcji?

Modified on: Fri, 8 May, 2020 at 5:14 AM


Aby zmienić nazwę sekcji, proszę w kreatorze przejść do wybranej sekcji. W prawym górnym rogu kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać "Ustawienia sekcji". Opcja zmiany nazwy sekcji będzie dostępna na szczycie dostępnych ustawień.

 

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami