How can we help you today?

Support Portal Categories

Czy jest możliwość cofnięcia ostatniej edycji?

Modified on: Fri, 8 May, 2020 at 5:12 AM


Niestety, obecnie w kreatorze nie ma możliwości cofnięcia ostatnio wprowadzonych zmian. Wszystko zapisywane jest automatycznie w momencie wprowadzania zmiany i nie ma możliwości przywrócenia poprzednich wersji dokumentów.

 

Żeby uniknąć sytuacji, w której niechcący wprowadzimy niepożądane zmiany w dokumencie, zawsze zalecamy tworzenie kopii zapasowych. 

UWAGA: Przycisk “Powrót” na dole każdej sekcji nie przywraca poprzedniej wersji dokumentu, tylko przenosi nas do poprzedzającej sekcji w dokumencie.

 

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami