How can we help you today?

Support Portal Categories

Jak zmienić odstępy między wierszami?

Modified on: Fri, 8 May, 2020 at 4:49 AM


Chcesz zmniejszyć lub zwiększyć odstęp między wierszami Twojego dokumentu? Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak to zrobić.

 

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto i przejdź do zakładki Dokumenty.  Następnie przejdź do edycji wybranego dokumentu klikając w jego nazwę lub w ikonę trzech kropek, gdzie z rozwijanej listy należy wybrać opcję Edytuj.

Krok 2: Przejdź do ostatniej części edycji "Skończ swoje CV"a następnie z listy rozwijanej kliknij w Czcionki.

Krok 3: Na ekranie pojawi się lista czcionek/elementów CV do modyfikacji.

Krok 4:  W podsekcji "domyślna czcionka" możesz zmienić odstęp używając suwaka znajdującego się pod listą rozwijaną z krojem czcionki (Odstępy między wierszami).

Krok 5: Zmiany wielkości odstępów zapisywane są automatycznie.

 

Aby przywrócić domyślne ustawienia wielkości odstępów między wierszami szablonu, kliknij w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu przy tytule Kolory i wybierz przycisk Przywróć domyślne ustawienia czcionek.

Kliknij tutaj, żeby przejść do edytora i zmodyfikować odstępy między wierszami swojego CV.

 

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami