How can we help you today?

Support Portal Categories

Czy potrzebuję konta użytkownika?

Modified on: Sun, 3 May, 2020 at 2:04 PM


Większość funkcjonalności naszej strony, w szczególności edytowanie CV i Listów motywacyjnych; ich przechowywanie; pobieranie stworzonych dokumentów, wymaga posiadania konta użytkownika i zalogowania się na nie. Bez konta użytkownika możesz jedynie przeglądać stronę - blog i artykuły.


Możesz też skorzystać z naszego kreatora ale wprowadzone dane nie zostaną zachowane jeśli nie posiadasz konta. Tutaj możesz zarejestrować konto.


Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami