How can we help you today?

Support Portal Categories

Jak dodać własną sekcję?

Modified on: Sun, 3 May, 2020 at 1:46 PM


W naszym kreatorze możesz dodać własną sekcję, o której nie pomyśleliśmy tworząc go.

Krok 1: W kreatorze przejdź do dostępnych opcji edycji dokumentu. Następnie znajdź przycisk Dodaj sekcję w menu na dole strony.

01.jpg

Krok 2: Na liście dostępnych sekcji zaznacz sekcję "Tekst" Otworzy się okno edycji tekstu gdzie możesz wpisać dowolną treść.

04.jpg

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami