How can we help you today?

Support Portal Categories

Moje CV zniknęło!!!

Modified on: Sun, 3 May, 2020 at 1:50 PM


Ostatnio uruchomiliśmy nową wersję kreatora CV i listów motywacyjnych na InterviewMe. Nowe narzędzie oferuje wiele nowych funkcji dla klientów, takich jak: podgląd CV na żywo, szybsze i łatwiejsze tworzenie dokumentów, wygodniejszą edycję na urządzeniach mobilnych, wsparcie Grammarly® umożliwiające wyeliminowanie literówek i błędów językowych oraz możliwość sprawdzenia jakości dokumentu.


Wszystkie dokumenty, konta oraz plany powinny zostać prawidłowo przeniesione do nowego narzędzia. Jeśli na twoim koncie brakuje dokumentów stworzonych wcześniej skontaktuj się z naszym działem pomocy i przekaż im jak najwięcej szczegółów dotyczących tego dokumentu. Natychmiast zweryfikujemy z naszym zespołem IT, dlaczego na koncie może brakować niektórych dokumentów. 


Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt na adres: kontakt@interviewme.pl

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Kontakt z nami